Çağırış! (bəhri-təbil) DiniDininə sahib ol ey bəni-insan!
Tapacaqsan nicatı
Yaşayıb, dərk edəcəksən həyatı
Biləcəksən qədrini bu kainatın
Dadı Allahdan əmanət
Et ibadət.
Et itaət
O mübarək varlığa hər dəm.
Bir gün gələcək gözləri qəm.
Ki, gedirsən.
Tərk edirsən həyatı varü-yoxunla.
O ötə dünyayə sarı.
Bircə gün namaz qıl barı.
Ya da aç o müqqədəs quranı bir gün.
Dua et,
Bəlkə edə qəlbindən sürgün.
Şeytani hisslərini.
O arağ içdiyin dişlər,
nə deyərlər İnkirə insan?
Hesab sorulan zamanda
Əllərin nə söyləyər?
Gözlərin edərmi inkar?
Rumkanın cingiltisi
Edəcək qulaqların kar.
Dilə gəlməz ayağların.
Hər yerin, səndən uzağdı.
Ürəyin qaynar bulağdı
O əzabdan, əsarətdən,
Qorxular arxanda dağdı.
Atacaqsan addımını cəhənnəmin narına sarı.
Arxaya baxma deyərlər.
Gördüyün fani dəyərlər
Dadına yetə bilməz.
O masa qurduğun dostlar və tanışlar.
Sənə taylar, sənə tuşlar.
Çata bilməz köməyinə.
Çünki onlar da yanmışlar.
O odun başqa yönündə.
Hamısı sənin günündə.
Ümidi bəsləyəcəksən
haqqına girdiyin insanlara ki,
Onlarda "haram" deyərlər.
Arxanca söyüş söyərlər.
Nə qədər gec deyil, İnsan!
Gəl imanə.
Namazın qıl, niyazın et!
Gedəndə hüzuri-Allah.
Üzün ağ, alnın açıq get!
Əlhəmdülillah!

Buradan Paylaşın

Müəllif

Əvvəlki
Sonrakı Yazı