Azərbaycana gəlsinSüleyman Rüstəmə günümüzün cavabı

Günün günortasında, çökmüş bura qaranlıq.
Zülmət görmək istəyən, Azərbaycana gəlsin.
Bir həyat keşməkeşin, düşünmədən bir anlıq,
Əlbət , görmək istəyən, Azərbaycana gəlsin.

Qoy getsin uzaqlara, hörmət görmək istəyən, 
Yardım görmək istəyən, şəfqət görmək istəyən,
Mərhəmətə ehtiyac, ülfət görmək istəyən.
Nifrət görmək istəyən , azərbaycana gəlsin.

Bizlərdən üz döndərib, qış da, boran da, qar da.
Neft ölkəsi deyirlər, imzamız var , imzalarda.
Bu millətin özüdür, zorlanır torbalarda,
Şəhvət görmək istəyən, Azərbaycana gəlsin!

Beş-altı nazir yığıb, pulu, varı özündə
Elə təkcə onların, təbəssüm var üzündə,
Damlalanır arzular , körpələrin gözündə
Dəhşət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.

Məmurları rüşvətxor, əsgəri bit daşıyan,
Əlilləri küçədə, zombilərə oxşayan,
Milyonlar ölkəsində, dilənçi tək yaşayan
Millət görmək istəyən, Azərbaycana gəlsin.

Bu təb mənə, yoxsulun, ahu-zarından gəlir.
Məmurun rüşvətindən, pulu, varından gəlir.
Nə gəlirsə başına, məmurlarından gəlir,
Rüşvət görmək istəyən, Azərbaycana gəlsin!

Buradan Paylaşın

Müəllif

Əvvəlki yazı
Sonrakı Yazı