Budur Bəndə? -Bəhri təbilBir bazar vardı vətəndə,
o,nə gündə,
Vicdanı qoyub kəməndə,
və o tində

************

Eliyir xar,
Satır aşkar,
belə rəftar
eləyir, ay camalıyla,
xəyalıyla,
bu halıyla
Dolanır bəzi gözəllər,
belə deyildi əzəllər,
havada yellənir əllər
Məşədi Əzizbəyovda,
şaxtada , bozda, qırovda
Mini yobka, qısa qolda,
belə halda.
Barışır öz həyatıyla,
Qarışır, əhli bəşərlə
Nə hünərlə.
Hər günü ayrı xəbərlə,
....körpəsi eşikdə gözlər.
....böyüyü beşikdə gözlər,
Ki, gələr anasıda sevinə-sevinə
Bu nə talehdi ay ALLAH,
Bisimillah, Rəsullullah
Satılır can da, bədən də
Budu bəndə???
**************************
İyirmi səkkizi mayda,
Əhv etməz sizi mayda,
ki,nə fayda
Budur qayda
Gecələr Səməd bağında
Oturub, oturacağında
hərəsi öz marağında
Kliyent gələcək ki,
güləcək, baxtı bunların
Ən gözəl vaxtı bunların
gecə 10-du.
görürlərki, necə ondu
sanki, insan yox qoyundu
Harada gəldi soyundu
tamı çıxsın,
Görünsün,
əndamı çıxsın
gənclərin əyyamı çıxsın,
ki,
para ikramı çıxsın.
Bu deyir 50 manatdı
O biri ortaya qatdı
ki, bahadı ikiqatdı
Biri divjinya yaratdı
özünü ortaya atdı,
saatı 15-ə satdı,
Bu babatdı,
10-a çıxmışdı dünəndə.
Budu bəndə???


(Arxiv. 2004-cü il)

Buradan Paylaşın

Müəllif

Əvvəlki yazı
Sonrakı Yazı